Kích thước danh thiếp

Kích thước danh thiếp tiêu chuẩn có 2 kích thước là: 90 x 54 mm và 89 x 50 mm. Ngoài 2 kích thước tiêu...

Chỉnh màu tone cam Lightroom

Chỉnh màu tone cam Lightroom đơn giản trong 3 bước. Tông Cam và xanh biếc (Orange & Teal) làm cho bức ảnh phong cảnh trông...