Bạn sắp sở hữu Windows 11 bản chính thức beta / preview trước khi nó được ra mắt và thương mại. Nhanh tay tận dụng...