Mô tả công việc: Thiết kế các ấn phẩm theo đơn hàng của khách hàng: calatogue, tờ rơi, danh thiếp, menu, poster, … Làm final...