Top 10 Plugin cho Illustrator

Là designer bạn chắc chắn là đã biết và sử dụng nhiều plugin của Phototshop, nhưng đối với plugin cho Illustrator AI thì không phải ai cũng đã trừng sử dụng. Cũng tương tự như plugin cho Photoshop, Plugin cho…