Kích thước tiêu chuẩn của các ấn phẩm thông dụng

Có 8 loại ấn phẩm thông dụng thường được sử dụng trong in ấn, bên dưới là kích thước tiêu chuẩn của các loại ấn phẩm này

  • Kích thước danh thiếp: 9 x 5,5 cm hoặc 9 x 5,4 cm
  • Kích thước giấy tiêu đề: 21 x 29,7 (A4 chuẩn không cần chỉnh)
  • Kích thước bao thư nhỏ: 12 x 22cmBao thư trung: 17 x 23cm
  • Kích thước bao thư lớn: 25 x 35cm
  • Kích thước tờ gấp 2, gấp 3: 21 x 29,7 (A4)
  • Kích thước  folder: 22 x 31, tay giữ giấy: cao 7cm (cần phải to hơn tờ giấy A4 một tí)
  • Kích thước brochure: 21 x 29.7 (thành phẩm là A4)
  • Kích thước standee: 60 x 160cm
  • Kích thước poster: 40 x 60 cm

Ghi chú cho brochure: số trang của 1 cuốn sách hoặc 1 quyển sổ bấm kim giữa phải chia hết cho 4, bởi nó được tạo thành từ những tờ đổi và mỗi tờ đôi có 4 mặt.

Kích thước tiêu chuẩn của một ấn phẩm được quyết định dựa trên các kích thước giấy in offset theo tiêu chí sử dụng tối đa diện tích giấy in xem các kích thước giấy in offset