Warning: include_once(/home/intuoitre/blog.intuoitre.com/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php): Failed to open stream: No such file or directory in /home/u694877741/domains/intuoitre.com/public_html/blog/wp-content/advanced-cache.php on line 22

Warning: include_once(): Failed opening '/home/intuoitre/blog.intuoitre.com/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php80/usr/share/pear:/opt/alt/php80/usr/share/php:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/u694877741/domains/intuoitre.com/public_html/blog/wp-content/advanced-cache.php on line 22

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u694877741/domains/intuoitre.com/public_html/blog/wp-content/plugins/pixabay-images/pixabay-images.php on line 34

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u694877741/domains/intuoitre.com/public_html/blog/wp-content/plugins/pixabay-images/pixabay-images.php on line 34
Sắp xếp lại Artboards trong Illustrator (ai) - Blog thiết kế đồ họa

Sắp xếp lại Artboards trong Illustrator (ai)

Sắp xếp thứ tự, thay đổi thứ tự của artboards trong Illustrator

Trong quá trình chỉnh sửa thiết bạn đã xóa và thêm một số trang nên các artboards không còn đúng với thứ tự của thiết kế, điều này đãn đến file xuất ra của bạn có các trang không nằm đúng theo thứ tụ. Sắp xếp lại Artboards để bạn xuất ra file pdf hoặc các file ảnh đúng với các thứ tự trang như thiết kế của bạn.

Cách làm rất đơn giản.

Bước 1: Vào menu Windows / Artboard bảng artbroards sẽ mở ra, bên trong bảng artbroards là các artboards, hãy sắp xếp thứ tự artboards bằng cách kéo thả.

Ảnh Artboards
Ảnh hướng dẫn

Đổi tên artboards cũng rất đơn giản

Để đổi tên của các artboards bạn chỉ cần nhấp đúp vào tên artboards và điền vào một tên mới.

Đổi tên artborad Illustrator
Đổi tên artborad Illustrator