Giấy Couche, giấy Briton, giấy Fort và decal giấy là 4 loại giấy thường được sử dụng nhất trong in ấn. Những loại giấy khác...