Tính năng này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ đắc lực cho người dùng sử dụng dịch vụ đám mây Google Drive để lưu trữ...