Xóa mật khẩu file PDF

Bạn có thể xóa mật khẩu file PDF với 2 cách là convert font chữ và không cần convert font chữ:

 1. Xóa mật khẩu với không convert font chữ
 • Mở file PDF bằng trình duyệt Chrome
 • Click biểu tượng máy in ở trên cùng góc phải
 • Click nút Change
 • Chọn Save As PDF
 • Click nút Save
 1. Xóa mật khẩu file PDF với convert font chữ
 • Mở file PDF bằng trình duyệt Chrome
 • Click biểu tượng máy in ở trên cùng góc phải
 • Click nút Change
 • Chọn Microsoft Print To PDF
 • Click nút Print

Xem video hướng dẫn

You can remove password of PDF file multi pages without convert font and convert font with Chrome:

 1. Remove PDF password without convert font
 • Open PDF file with Chrome browser
 • Click Printer icon on top at the left
 • Click Change
 • Select Save As PDF
 • Click Save button
 1. Remove PDF password with convert font
 • Open PDF file with Chrome browser
 • Click Printer icon on top at the left
 • Click Change
 • Select Microsoft Print To PDF
 • Click Print button
 •  

Watch video- English version