Convert font chữ, rã font chữ file PDF với Illustrator (ai) mà không cần cài font chữ

PDF là một định dạng file phổ biến được hầu hết mọi giới biết tới, đặc biệt PDF là một định dạng thần thánh đối với dân thiết kế đồ họa, bạn có thể xuất file thiết kế của bạn ra định dạng PDF dùng để xem với kích thước nhỏ và không cần convert font và nó luôn hiển thị đúng như những gì bạn đã thiết kế cho dù máy tính người xem có font bạn đã sử dụng hay không. Bạn cũng có thể xuất thiết kế của bạn ra định dạng PDF sử dụng để in ấn với chất lượng cao và chuẩn vector và cũng chẳng cần convert – rã font mà mọi nhà in vẫn mở file của bạn chẳng sai đi đâu dù một dấu chấm câu.

Nếu bạn không biết cách mở một file PDF mà không cần font chữ, không quan tâm nó là font gì và máy tính của bạn có font đó hay không thì xem video bên dưới.

Video bên dưới sẽ hướng dẫn bạn bạn cách mở và rã font chữ – convert font chữ một file PDF mà không cần có font chữ trong Illustrator. Bạn có thể mở tệp pdf sau đó chỉnh sửa bất kỳ đối tượng nào như thay đổi kích thước, màu sắc, xóa đối tượng hoặc di chuyển các đối tượng đến bất kỳ nơi nào bạn muốn

3 Comments