Kích thước banner website

Một trong những vấn đề quan trọng nhất trong việc thiết kế banner website là không được quên banner của bạn sẽ được hiển thị như thế nào trên web. Kích thước của banner sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hiệu quả của quảng cáo

Nếu bạn cần biết kích thước banner nào được sử dụng nhiều nhất trên internet, thì bàihướng dẫn này là dành cho bạn.

Kích thước banner web phổ biến
Cục quảng cáo tương tác (IAB) đã tạo các chỉ dẫn được tiêu chuẩn hóa về kích thước banner web, chỉ dẫn này hiển thị trên tất cả các mạng quảng cáo, bao gồm cả Mạng hiển thị của Google (GDN).

Kích thước biểu ngữ web phổ biến
Cục quảng cáo tương tác (IAB) đã tạo các con trỏ được tiêu chuẩn hóa về kích thước biểu ngữ, con trỏ này hiển thị trên tất cả các mạng quảng cáo, bao gồm cả Mạng hiển thị của Google (GDN).

Nếu bạn cần kiểm tra thêm các kích thước gần như đặc biệt và mức độ không bất thường của chúng, bạn sẽ tìm thấy 15 định dạng quan trọng nhất trong một biểu đồ trên tay bên dưới – cùng với mức độ không bất thường của chúng, để làm cho nó ít phức tạp hơn cho bạn để lập kế hoạch chiến dịch của bạn.

Bạn thậm chí có thể khám phá một phần đã chọn cho quảng cáo trên điện thoại di động bên dưới bảng chính.

Kích thước banner web tiêu chuẩn cho trang web

KÍCH THƯỚC (Pixel)TÊNDUNG LƯỢNGẢNHTẢI XUỐNG
320 × 50Hình chữ nhật Trung bình<150kb

Kích thước banner web medium rectangle

 
728 × 90Bảng xếp hạng<150kb

Kích thước banner web leaderboard

 
160 × 600Nhà chọc trời Rộng<150kb

Kích thước banner web web skyperscraper

 
300 × 600Nửa trang<150kb

Kích thước banner web Half Page

 
970 × 250Biển quảng cáo<150kb

Kích thước banner web Billboard

 
336 × 280Hình chữ nhật Lớn<150kb

Kích thước banner web Large Rectangle

 
468 × 60Ngọn cờ<150kb

Kích thước banner web banner

 
234 × 60Một nửa biểu ngữ<150kb

Half Banner

 
120 × 600Nhà chọc trời<150kb

Skyscraper

 
120 × 240Biểu ngữ dọc<150kb

Banner

 
300 × 1050Chân dung<150kb

Portrait

 
970 × 90Bảng xếp hạng lớn<150kb

Large Leaderboard

 
250 × 250Quảng trường<150kb

Square banner

 
200 × 200Hinh vuông nhỏ<150kb

Small Square

 
180 × 150Hình chữ nhật nhỏ<150kb

Small Rectangle

 
125 × 125Cái nút<150kb

Small Rectangle

 

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.