Mở file EPS trong Corel, Illustrator và Photoshop

Mở file eps bạn có thể mở được với tất cả các phần mềm thiết kế đồ họa Photoshop, Illustrator và Corel…. Đặc biệt chọn độ phân giải (PDI) bao nhiêu bạn muốn khi mở nó bằng Photoshop.

EPS là một định dạng file rât đặc biệt thường được lưu xuất ra từ phần mềm thiết kế đồ họa Illustrator hoặc Corel, EPS thường là định dạng file vector và thường được sử dụng cho in ấn khổ lớn. Các designer thường chọn xuất thiết kế của mình sang file EPS để đặt được chất lượng in ấn tốt nhất nhưng dung lượng lại không quá cao như các file gốc trên phần mềm thiết kế của họ.

Bên dưới là hương dẫn cách bạn mở file EPS lần lượt trên các phần mềm Corel, Illustrator và Photoshop.

MỞ EPS TRONG COREL:
1. Vào menu File / Open (hoặc Import).
2. Chọn file cần mở / nhấp nút Open hoặc Import

MỞ EPS TRONG PHOTOSHOP:

1. Vào menu File / Open
2. Chọn file cần mở / nhấp nút Open
3. Chọn kích thước muốn đặt tại ô Width và Height, Nhập vào độ phân giải (DPI) tại ô Resolution
4. Nhấp Ok để mớ file eps

FILE EPS VỚI ILLUSTRATOR:
1. Vào menu File / Openhoặc Place
2. Chọn file cần mở / nhấp nút Open hoặc Place
*Nếu bạn muốn chỉnh sửa file gốc eps là một file vector. Hãy chọn cách mở là Place và bỏ chọn Link khi place file eps. Xem video minh họa ở bên dưới

Xem viedeo hướng dẫn mở file eps

Xem thêm hướng dẫn mở file PDF nhiều trang cùng lúc