Adobe đã hợp tác với Google để phát hành tiện ích Gmail rất riêng của mình : một công cụ cơ bản nhưng hữu ích sẽ giúp...