Cách vẽ Pixel Art trong Illustrator – vẽ một con chim két

Video này hướng dẫn các bạn vẽ pixel art illustrator.

Có 3 công cụ chính để vẽ pixel trong Illustrator:
– Rectanglur Grid Tool (K): create simulated pixels
– Eyedropper Tool (I): get color from photo
– Live Paint Bucket (K): color in simulated pixels

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.