Danh mục: Thiết kế đồ họa

Xóa mật khẩu file PDF

Bạn có thể xóa mật khẩu file PDF với 2 cách là convert font chữ và không cần convert font chữ: Xóa mật khẩu với...

Cách tạo mã vạch bằng Corel

Bạn có thể tạo một mã vạch theo tiêu chuẩn mã vạch quốc tế rất dễ dàng bằng cách sử dụng Corel Draw. Đây là...