Tạo chuyển sắc (Gradient ) chữ (text) trong Illustrator

Tạo chuyển sắc cho một hình vẽ thì quá đơn giản, nhưng tạo chuyển sắc cho chữ chưa convert thì rất ít designer biết cách

Câu hỏi:

Làm thế nào để tôi đặt một gradient chuyển sắc trên văn bản trong Illustrator mà không cần convert chữ?

Câu trả lời:

Tạo văn bản gradient trong Illustrator có lẽ không đơn giản như bạn mong đợi nhưng qua hướng dẫn sau bạn sẽ thấy nó dễ làm sao:

  1. Sử dụng Công cụ lựa chọn để chọn văn bản
  2. Đảm bảo rằng swatch Fill ở phía trước trong Hộp công cụ (nhấn X trên bàn phím của bạn để chuyển Fill / Stroke)
  3. Nhấn  / (phím gạch chéo) để xóa phần điền hiện tại
  4. Giữ phím  CMD và nhấn  / lần nữa
  5. Nhấn phím  Chu kỳ (toàn dừng) để áp dụng tô màu gradient
  6. Sử dụng Bảng điều khiển Gradient và Công cụ Gradient để điều chỉnh theo ý muốn
  7. Văn bản vẫn còn sống!
bước 8
bước 9

Đừng quên rằng bạn có thể thêm nhiều lần lấp đầy và sử dụng các cài đặt độ mờ cho mỗi lần lấp đầy, cũng như trong chính các gradient, các khả năng là gần như vô tận.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.