Kích thước danh thiếp

Kích thước danh thiếp tiêu chuẩn có 2 kích thước là: 90 x 54 mm và 89 x 50 mm.

Ngoài 2 kích thước tiêu chuẩn trên, danh thiếp còn có nhiều kích thước khác nữa nhưng ít được sử dụng hơn. Những kích thước này mặc dù không được sử dụng phổ biến nhưng nó cũng không phải là kiểu kích thước được đặt tùy tiện hay theo sở thích của designer, mà đã được thống nhất bởi các các công ty sản xuất máy cắt danh thiếp tự động. Một khi bạn đã mua loại máy cắt danh thiếp tự động full option bạn sẽ có thể chọn lựa cắt danh thiếp với rất nhiều kích thước được cài đặt sẵn.

Bên dưới là bảng kích thước đầy đủ của một máy cắt danh thiếp bản đầy đủ (full option):

Danh thiếp: 90 x 45 mm

Danh thiếp: 90 x  50 mm

Danh thiếp: 90 x 54 mm

Danh thiếp: 89 x 45mm

Danh thiếp: 89 x 50mm

Danh thiếp: 89 x 54mm

Danh thiếp: 85 x 45mm

Danh thiếp: 85 x 50mm

Danh thiếp: 85 x 54mm

Ngoài các kích thước ở trên, bạn cũng có thể chọn danh thiếp theo bất kỳ kích thước nào bạn muốn tùy thuộc vào mức độ “NGẦU” của bạn. Danh thiếp 10 x 99 mm chẳng hạn :D. Hoặc danh thiếp hình cái búa cũng được – bạn có tiền bạn có quyên 😀

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.